Spremenljivost »pokvarljivih idealov«


Projekt MIMIc: projekt, ki raziskuje, kakšno vlogo imajo mediji v življenju fantov in deklet, 2020–2025

Intervju ERC s profesorico Lauro Vandenbosch


»Ali mladi posnemajo življenjske sloge, ki so jim priča na družbenih omrežjih in v drugih medijih, ki jih uporabljajo za zabavo? Kako se soočajo z neprestano prisotnostjo pametnih telefonov v svojem življenju (tj. z vzpostavljanjem digitalne blaginje)?« sta glavni vprašanji raziskave, ki jo je izvedla ekipa MIMIc v Belgiji, Franciji in Sloveniji.

Analiza vsebine: raziskovanje vsebine priljubljenih medijev

V prvem sklopu študij smo raziskovali sporočila, prikazana v medijih, ki jih mladi uporabljajo za zabavo. Osredotočali smo se zlasti na sporočila v popularni glasbi ter objavah zvezdnikov/-ic in vplivnežev/-ic na družbenih omrežjih. Na podlagi analize 4117 besedil popularne glasbe smo ugotovili, da priljubljeni izvajalci/-ke običajno prikazujejo razkošen življenjski slog, saj je namreč 46 % besedil pesmi omenjalo drage avtomobile. Poleg tega je 24 % teh besedil prikazovalo, kako trdo izvajalci/-ke delajo in si zato zaslužijo imeti tako drage dobrine. Na družbenih omrežjih smo na podlagi analize 1256 objav in 2936 zgodb na Instagramu ugotovili, da zvezdniki/-ce, vplivneži/-ce in športniki/-ce v 8 % svojih objav/zgodb delijo politična vprašanja, za katera jim je mar. Poleg tega več kot polovica vsebin teh znanih osebnosti prikazuje (moralne) vrednote, ki se jim zdijo pomembne v življenju. Te vrednote se pogosto nanašajo na skrb za svoje bližnje in zvestobo do njih, doseganje in prikazovanje svojih številnih uspehov ter udejstvovanje v prijetnih in zabavnih dejavnostih. Te študije so bile prvi korak k razumevanju sporočil, ki jih prek različnih medijev prikazujejo vzorniki mladih.

Študije doniranih podatkov: raziskovanje vsebin, ki jih objavljajo mladi

V drugem sklopu študij je 507 mladih iz Belgije, Francije in Slovenije doniralo vsebine, ki so jih nazadnje objavili na družbenih omrežjih Instagram, TikTok in Snapchat. Analiza 2098 zadnjih objav, zgodb in »biografij«, ki so jih delili/-e udeleženci/-ke študije, je pokazala, da mladi na družbenih omrežjih pogosto prikazujejo sporočila o uspehu tako, da objavljajo objave o videzu in poudarjajo pomen lepote ali tako, da prikazujejo življenjski slog, v katerem se udejstvujejo predvsem v prijetnih dejavnostih. Takšna sporočila o uspehu so se pojavila na 33 % fotografijah profila/biografije in na 58 % objavah mladih. Mladi s tem, ko delijo te ideale, prikazujejo (svoje) življenje kot vznemirljivo in zabavno. Poleg tega smo opazili tudi, da so štirje od desetih mladih nedavno objavili/-e vizualne podobe, s katerimi so poudarjali svojo telesno privlačnost. Prevladovale so zlasti fotografije s privlačnimi podobami obraza. Te objave so se razlikovale med spoloma, saj so objave deklet na družbenih omrežjih trikrat bolj poudarjale pomen telesne privlačnosti v primerjavi s fanti. Prav tako se je polovica fantov in deklet na fotografijah na družbenih omrežjih prikazala v stereotipno moških ali ženskih pozah. Te študije so pomagale razumeti, kako mladi prikazujejo sebe in svoja življenja na družbenih omrežjih.

Longitudinalne študije: raziskovanje dolgoročnih odnosov med uporabo medijev med mladimi in njihovim življenjem

V tretjem sklopu študij smo trikrat v enem letu anketirali 2721 mladih (607 v Belgiji, 868 v Franciji in 1246 v Sloveniji), starih od 12 do 18 let, da bi razumeli učinke besedil popularne glasbe, vsebin televizijskih oddaj in družbenih omrežij na njihovo nastajajočo identiteto. Z enoletnim raziskovanjem uporabe teh medijev ta študija pomaga razumeti, ali mladi posnemajo življenjske sloge, ki so jim priča v teh različnih oblikah medijev. Analize te študije še niso v celoti zaključene. V nadaljevanju opisujemo nekatere razpoložljive ugotovitve.

Tako kot predhodno omenjene študije, v katerih je pripoved o »uspehu« in »popolnem življenju« nenehno prisotna tako v medijskih sporočilih vzornikov/-ic kot mladih, je tudi prva longitudinalna študija pokazala podobne ugotovitve. Mladi, ki si močno prizadevajo biti popolni/-e, vidijo več objav drugih na družbenih omrežjih, na katerih prikazujejo, kako popolni so. Obratno, mladi, ki vidijo več takšnih objav, tudi doživljajo pritisk, da morajo biti popolni. Približno 40 % mladih iz treh držav je navedlo, da na družbenih omrežjih (zelo) pogosto naletijo na pozitivne vsebine, ki prikazujejo brezhiben videz ali idealen življenjski slog. Obenem smo ugotovili, da do 61 % mladih čuti pritisk, da morajo biti popolni pri vsem, kar počnejo. Od tega jih je 38 % poročalo, da ta pritisk čutijo zaradi (zaznanih) visokih pričakovanj družbe, vrstnikov in staršev.

Druga študija je pokazala, da mladi, ki poslušajo pesmi izvajalcev/-k, ki trdijo, da je njihov uspeh posledica trdega dela, sami ne sprejemajo nujno takšnih prepričanj in se ne čutijo povezane z njimi. Zdi se, da le določene skupine mladih posnemajo prepričanja o uspehu, ki jih promovira glasba. Opazili smo namreč, da 33 % mladih iz Belgije verjame, da je trdo delo pomembno za doseganje lastnih ciljev. Le 2 % mladih pa vidi trdo delo kot bistveno za razlago dosežkov ali neuspeha drugih. Kljub temu so ta sporočila precej priljubljena, saj je 12 % mladih kot svoje najljubše pesmi navedlo pesmi z besedili, ki vsebujejo sporočila o trdem delu kot nujnem sredstvu za uspeh.

V tretji študiji smo raziskovali, kako lahko vplivneži/-ce, zvezdniki/-ce in športniki/-ce na družbenih omrežjih navdihnejo mlade, da postanejo vključeni/-e državljani/-ke, tako da okrepijo njihovo samozavest za sodelovanje v političnih in drugih družbeno pomembnih zadevah. Za mnoge mlade je politična ali družbena aktivnost postala še en ideal, za katerega menijo, da bi si morali prizadevati. Vendar je naša študija med 415 mladimi iz Francije pokazala, da se 33 % mladih sicer zelo zanima za politiko, vendar jih le 15 % zaupa v svoje sposobnosti političnega in družbenega udejstvovanja. Ugotovili smo tudi, da je večja prisotnost političnih vsebin, ki jih delijo njihovi najljubši/-e vzorniki/-ce na družbenih omrežjih, povezana z večjim občutkom opolnomočenja mladih, da bi postali/-e aktivni/-e državljani/-ke. Takšno politično udejstvovanje vzornikov/-ic mladih na družbenih omrežjih je še vedno redko. Okoli 70 % mladih je namreč navedlo, da njihova najljubša oseba nikoli ali redko razpravlja o družbenih vprašanjih na družbenih omrežjih.

Četrta študija o digitalni blaginji med mladimi v Sloveniji je pokazala, da vsak/-a tretji/-a mladostnik/-ca meni, da uporaba pametnega telefona zmanjšuje njihovo učinkovitost pri opravljanju nalog, produktivnost in učno uspešnost. Vsak/-a četrti/-a mladostnik/-ca meni, da ima med uporabo pametnega telefona težave na čustvenem področju, vsak/-a šesti/-a mladostnik/-a pa meni, da uporaba pametnega telefona ovira njihovo komunikacijo in odnose s prijatelji/-cami. Peta študija je pokazala, da ima 86 % mladih pozitivne izkušnje s komuniciranjem preko spleta in da digitalno blestijo, vendar so se ti mladi razlikovali v tem, kako so se njihove pozitivne izkušnje s komuniciranjem preko spleta razvile. Prva skupina mladih (51 %) je zaznavala, da zelo digitalno blesti in je ohranila visoko stopnjo pozitivnih izkušenj s komuniciranjem preko spleta tudi skozi čas. Druga skupina mladih (49 %) je zaznavala, da manj digitalno blesti in njihov občutek, da imajo nadzor nad spletnim komuniciranjem, se je sčasoma zmanjšal. Mladi, ki bolj digitalno blestijo, so bolj verjetno imeli digitalno vešče starše in starše, ki so se z njimi pogovarjali o spletnih vsebinah in v teh pogovorih upoštevali njihovo mnenje.

Dnevniška študija: raziskovanje kratkoročnih povezav med uporabo medijev med mladimi in njihovim življenjem

Nazadnje smo oktobra 2023 organizirali dnevniško študijo, da bi bolje razumeli vsakodnevne interakcije mladostnikov z družbenimi omrežji in drugimi mediji, ki jih mladi uporabljajo za zabavo. V tej študiji smo vsak dan anketirali 278 mladih v Belgiji, 150 v Franciji in 344 v Sloveniji. Analize teh podatkov še potekajo.

Več podrobnosti o raziskavi najdete v razdelku o starših in udeležencih/-kah.

Prenesite poster tukaj

Spoznajte ekipo


Ekipa

Avatar

Laura Vandenbosch

Izredna profesorica na Oddelku za raziskovanje množičnega komuniciranja

Avatar

Anaëlle Gonzalez

Doktorska študentka

Avatar

Gaëlle Vanhoffelen

Doktorska študentka

Avatar

Luca Carbone

Doktorski študent

Avatar

Jasmina Rosič

Doktorska študentka

Mednarodne sodelavke

Avatar

Bojana Lobe

Izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede (U v Ljubljani)

Avatar

Caroline Giraudeau

Predavateljica na Oddelku za psihologijo (U v Toursu)

Avatar

Kristina Rakinić

Doktorska študentka

Partnerji


Katholieke Universiteit Leuven, Belgium School for Mass Communication Research (SMCR).
Université de Tours, France Department of Psychology.
Univerza v Ljubljani, Slovenia Faculty of Social Sciences.


Ta projekt financira Evropski raziskovalni svet (ERC) v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi sredstev št. 852317).