Avatar

Brent Swinnen

Doktorski študent

KU Leuven

Brent Swinnen je doktorski študent na Oddelku za raziskovanje množičnih komunikacij Univerze v Leuvnu. Trenutno pod mentorstvom docentke Laure Vandenbosch dela na projektu, podprtim z ERC štipendijo, Spremenljivost “pokvarljivih idealov”: paradigma za razumevanje učinkov sodobnih medijev na dobrobit otrok in mladostnikov. V svojem doktoratu se osredotoča na pojme spremenljivost (malleability), pritiska na uspešnost (performance pressure) in blaginje med mladostniki.

Zanimanja

  • Pritisk na uspešnost
  • Spremenljivost
  • Varovalni mehanizmi
  • Utilitaristični individualizem
  • Duševna blaginja

Izobrazba

  • Doktorski kandidat komunikologije, 2020 - v teku

    Katholieke Universiteit Leuven

  • Magister sociologije - Kultura in raznolikost, 2019

  • Univerzitetni diplomirani politolog in sociolog, 2018