Sveže novice

15. april 2021

  1. Spremenjeno obdobje izvajanja časovne študije.

PREDVIDENI TERMINI:

  • Maj 2021
  • September 2021
  • Januar 2022

NOVI TERMINI:

  • September-oktober 2021
  • Januar-februar 2022
  • April-maj 2022

  1. Spremembe zahtev glede soglasij staršev.

PRVOTNE ZAHTEVE:
Aktivno soglasje staršev za vse udeležence.

NOVE ZAHTEVE: Etične smernice, spremenjene v skladu s standardnimi praksami, tako da mladostnike, stare 16 let ali več, prosijo za pasivno privolitev staršev.


  1. Povečanje višine nagrad za udeležence časovne študije.

PREDVIDENA NAGRADA: 5€ (1. val), 7€ (2. val), 10€ (3. val)

NOVA VIŠINA NAGRADE: 10€ (1. val), 12€ (2. val), 15€ (3. val)