Laatste updates

7 oktober 2023

Professor Laura Vandenbosch presenteerde de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd binnen het MIMIc project in het kader van de lezing “Picture Perfect: Hoe Instagram, Netflix en muziek de identiteit van tieners vormen”. Dit evenement maakte deel uit van de jaarlijkse “Kinderuniversiteitsdag aan de KU Leuven”. Meer informatie over het evenement vind je op deze link.

6 oktober 2023

MIMIc teamlid Luca Carbone presenteerde de resultaten van het onderzoek binnen het MIMIc project als onderdeel van de lezing “Spotify killed the video stars? Individualiseringsprocessen in hedendaagse mainstream muziek”. Dit evenement maakte deel uit van het evenement “Pop Talks” georganiseerd door de International Association for the Study of Popular Music (IASPM).

24 september 2023

Professor Laura Vandenbosch presenteerde resultaten van het onderzoek uitgevoerd binnen het MIMIc project op het NEFCA Mediapsychologie evenement “Dag van de Mediapsychologie: Uitdagingen en kansen bespreken in een evoluerend medialandschap”.

24 augustus 2023

Professor Laura Vandenbosch presenteerde de resultaten van het onderzoek binnen het MIMIc project als onderdeel van haar lezing “Digital Media Uses and Adolescents’ Development”. Dit evenement maakte deel uit van het evenement “ENIGMA” georganiseerd met leerkrachten door de KU Leuven.

21 april 2023

Het MIMIc-team heeft het project en de verschillende onderdelen ervan voorgesteld aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven op de Onderzoeksdag. Hieronder vindt u de poster die werd gebruikt voor deze dag, evenals een leuke foto van het team!

19 april 2023

MIMIc-leden Luca Carbone en Laura Vandenbosch publiceerden een artikel met de titel “A Meta-Analysis of Studies Examining the Effect of Music on Beliefs”. Het artikel is beschikbaar via de volgende link.

25 januari 2023

MIMIc-leden, Anaëlle Gonzalez, Gaëlle Vanhoffelen, Jasmina Rosič en Luca Carbone, presenteerden nieuw werk uit hun PhD’s op twee conferenties, het Etmaal van de Communicatiewetenschap (februari 2023) en de 73e International Communication Association (ICA) (mei 2023). Hieronder kun je de titels en abstracts lezen van de werken die ze gepresenteerd hebben.

The MIMIc team representing at one of the many ICA23 reception parties

Anaëlle Gonzalez

ICA 2023 presentatie

 • Auteurs: Anaëlle Gonzalez, Desiree Schmuck, en Laura Vandenbosch
 • Titel: Posting en framing van politiek: Een inhoudsanalyse van de politieke content van beroemdheden, atleten en influencers op Instagram
 • Abstract: Instagram en zijn beroemde persoonlijkheden zijn tegenwoordig een belangrijke nieuwsbron voor veel gebruikers, wat kan komen doordat beroemdheden en sociale media influencers (SMI’s) zich herhaaldelijk bezighouden met politieke onderwerpen op hun doorgaans entertainment- of lifestyle-georiënteerde accounts. Toch heeft tot op heden geen enkele studie systematisch het type en de framing van deze politieke inhoud onderzocht. Deze inhoudsanalyse onderzocht 1.256 Instagram posts en 2.936 verhalen van de 59 populairste opinieleiders (19 atleten, 20 beroemdheden en 20 SMI’s) in Westerse landen en documenteerde voor het eerst de prevalentie van de verschillende soorten politieke onderwerpen en hun framing. Resultaten van multilevel analyses suggereren dat SMI’s en atleten vaker lifestyle-georiënteerde politieke onderwerpen posten, terwijl beroemdheden zich meer bezighouden met gebruikelijke onderwerpen. Bovendien verschijnen politieke onderwerpen vaker in kortstondige dan in permanente inhoud. Generieke frames waren over het algemeen zeldzaam, maar het meest dominante frame van politieke inhoud was het menselijke impact frame.

Etmaal 2023 presentatie

 • Auteurs: Anaëlle Gonzalez, Drew Cingel, en Laura Vandenbosch
 • Titel: Een systematische inhoudsanalyse van de morele fundamenten in de Instagram-content van beroemdheden, influencers en atleten
 • Abstract: Ondanks dat morele media-inhoud al jaren veel aandacht krijgt, is er tot nu toe nog geen onderzoek gedaan naar de morele fundamenten in (visuele) door gebruikers gegenereerde inhoud. Dit is belangrijk, omdat blootstelling aan morele inhoud de relatieve relevantie van verschillende morele fundamenten onder gebruikers kan beïnvloeden, met implicaties voor hun moreel redeneren. Deze handmatige inhoudsanalyse onderzocht de prevalentie en consistentie van de morele fundamenten die worden vertegenwoordigd in de Instagram-profielen van de 59 meest gevolgde westerse beroemdheden, atleten en influencers. In het onderzoek werden 1.256 posts en 2.936 stories gecodeerd, waarbij de voorbeelden van morele fundamenten en hun verbanden met gender, type endorser, platformkenmerk (d.w.z. stories vs posts) en de aanwezigheid van emoji’s werden gedocumenteerd. Resultaten van analyses op meerdere niveaus toonden aan dat beroemde personen meer inhoud postten die morele fundamenten bevestigde dan overtrad, waarbij zorgzaamheid en loyaliteit het meest voorkwamen. Gemiddeld vertegenwoordigde moreel geladen inhoud een vijfde van de geposte inhoud, waarbij de meeste persoonlijkheden minstens één keer morele inhoud deelden. Er werd geen verschil waargenomen tussen posts en stories. Loyaliteit werd meer getoond door mannen dan door vrouwen, en meer door atleten dan door beroemdheden en influencers. De weergave van morele inhoud, en vooral zorg, voorspelde het gebruik van (positieve) emoji’s.

Gaëlle Vanhoffelen

ICA 2023 presentatie

 • Auteurs: Gaëlle Vanhoffelen, Lara Schreurs, en Laura Vandenbosch
 • Titel: Me, My Self-Presentations and I: Within-Person Associations between Narcissism, Social Media Use and Peer Attachment
 • Abstract: Hoewel de relatie tussen sociale media en narcisme bij adolescenten veelvuldig is onderzocht, blijft de richting van dit verband tot op heden onduidelijk. Dit is opvallend gezien de potentiële deconstructieve gevolgen van narcisme voor de relaties met leeftijdsgenoten. Daarom is in deze panelstudie met drie golven (NW1=1032) zowel op interpersoonlijk als op intrapersoonlijk niveau onderzocht hoe narcisme samenhangt met enerzijds de positieve zelfpresentaties van adolescenten en anderzijds de verbondenheid van adolescenten met leeftijdsgenoten. Op inter-persoonsniveau waren er significante positieve correlaties tussen positieve zelfpresentaties op sociale media en narcisme, en tussen narcisme en relaties met leeftijdsgenoten. Op het intra-persoon niveau was alleen de relatie van narcisme als voorspeller van de neiging van een adolescent om uiterlijk-gerelateerde zelfpresentaties op sociale media te plaatsen significant. Meervoudige groepstesten voor gender en het ontvangen van positieve feedback op iemands zelfpresentaties lieten geen verschillen zien in deze intra-persoon associaties.

Etmaal 2023 presentatie

 • Auteurs: Gaëlle Vanhoffelen, Lara Schreurs, Anneleen Meeus, Nele Janssens, Kathleen Buellens, en Laura Vandenbosch
 • Titel: BeReal, Be Happy? Een onderzoek naar de relatie tussen authentieke zelfpresentaties op BeReal en het zelfvertrouwen van adolescenten
 • Abstract: In tegenstelling tot de meeste sociale media moedigt het nieuwe platform BeReal haar gebruikers aan om zichzelf zo authentiek mogelijk te presenteren. Omdat verondersteld wordt dat authentieke online zelfpresentaties een positieve invloed hebben op het welzijn van gebruikers, onderzocht de huidige studie of (en hoe) dergelijke zelfpresentaties op BeReal positief gerelateerd zijn aan het zelfvertrouwen van adolescenten. Van de 367 adolescenten die deelnamen aan ons cross-sectionele onderzoek, hadden in totaal 148 (40,33%, Mage= 16,23, SDage= 1,46) een account op BeReal en werden opgenomen in de analytische steekproef. Met behulp van Structural Equation Modeling vonden we dat de authentieke zelfpresentaties van adolescenten niet significant gerelateerd waren aan de helderheid van hun zelfbeeld en ook niet indirect aan hun zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en een duidelijk zelfbeeld waren echter wel positief gecorreleerd. Blootstelling aan waargenomen authentieke zelfpresentaties van anderen was niet significant geassocieerd met sociale vergelijking (d.w.z. opwaarts, neerwaarts of lateraal) noch met zelfvertrouwen. Opwaartse en laterale sociale vergelijkingen op BeReal waren echter wel significant gerelateerd aan respectievelijk een lager en hoger gevoel van zelfvertrouwen.

Jasmina Rosič

ICA 2023 presentatie

 • Auteurs: Jasmina Rosič, Luca Carbone, Mariek Vanden Abeele, Bojana Lobe, en Laura Vandenbosch
 • Titel: Het meten van digitaal welzijn van adolescenten in het dagelijks leven: De Perceived Digital Well-Being in Adolescence Scale
 • Abstract: Eerder onderzoek heeft schermtijd meestal in verband gebracht met sociale, cognitieve en emotionele welzijnsresultaten van adolescenten, terwijl de subjectieve ervaringen van adolescenten met smartphonegebruik over het hoofd werden gezien. Het huidige onderzoek vulde deze leemte door het ontwikkelen en valideren van de Perceived Digital Well-Being in Adolescence Scale (PDWBA). Deze semantisch differentiële schaal werd ontwikkeld door middel van een literatuuronderzoek en vijf cognitieve interviews met Sloveense adolescenten en vervolgens getest in twee cross-sectionele onderzoeken. In totaal namen 161 Sloveense adolescenten deel aan Studie 1 (Leeftijd = 17,87, SD-leeftijd = 1,23) en 1.040 Sloveense adolescenten (Leeftijd = 15,28, SD-leeftijd = 1,79) aan Studie 2. Verkennende en bevestigende factoranalyses toonden een stabiel drie-factorenmodel bestaande uit subschalen voor waargenomen digitaal welzijn in de sociale, cognitieve en emotionele domeinen. Er werden constructvaliditeitstests uitgevoerd en er werd metrische invariantie tussen de geslachten vastgesteld. De beschrijvende resultaten toonden aan dat het waargenomen digitale welzijn van adolescenten verschilde naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. We bespreken de theoretische en praktische relevantie van de schaal en formuleren suggesties voor toekomstig onderzoek.

Luca Carbone ICA en Etmaal 2023 presentatie

 • Auteurs: Luca Carbone, Priscila Alvarez-Cueva, en Laura Vandenbosch
 • Titel: “I know I’m a queen, but I don’t need no crown” (Ik weet dat ik een koningin ben, maar ik heb geen kroon nodig): Intersectionele representaties van sociale status in populaire muziekteksten
 • Abstract: Muziekartiesten zijn cruciale inspiratiebronnen over wat het betekent om succesvol te zijn en een hoge status te hebben. Eerdere literatuur heeft zich vooral gericht op economische factoren, zoals luxueuze juwelen, maar heeft andere fundamentele dynamieken in de definitie van status genegeerd, namelijk sociale relaties en machtsdynamiek, in het bijzonder seksuele ob(sub)jectificatie. Met een intersectioneel Bourdieusiaans perspectief analyseerde dit artikel een unieke dataset van 4117 songteksten die tussen 2016 en 2019 populair waren op Spotify in zes landen (VS, VK, Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada). Uit een handmatige analyse van deze songteksten bleek dat bijna de helft (46%) van de nummers status weergaf in termen van economisch kapitaal, 26% via sociaal kapitaal, 16% via cultureel kapitaal en 6% via seksuele ob(sub)jectificatie. De meeste van deze representaties kwamen voor in rapmuziek en bij artiesten van zwarte en bruine mannen. Tot slot bespraken we deze resultaten in relatie tot een steeds meer geglobaliseerde muziekindustrie en het welzijn van artiesten.

19 september 2022

De derde en laatste gegevensverzameling van de tijdstudie werd afgerond in september 2022. 1242 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de drie landen vulden de vragenlijst volledig in. 335 jongeren namen deel in België, 386 in Frankrijk en 521 in Slovenië. De vragenlijst ging over sociale media, smartphones, tv-series en muziek, alsook enkele vragen over de jongeren zelf en hun visie op de samenleving. Een samenvatting van de bevindingen vindt u in dit beknopte verslag.

01 september 2022

MIMIc-leden Jasmina Rosič, Luca Carbone en Laura Vandenbosch publiceren het eerste artikel van het MIMIc-project, getiteld “Positieve digitale communicatie onder jongeren: De ontwikkeling en validatie van de ‘digital flourishing scale’ voor adolescenten”. Het artikel is beschikbaar via de link.

20 juni 2022

Afronding van de socialemediastudie.

01 juni 2022

De tweede gegevensverzameling van de tijdstudie werd voltooid in mei-juni 2022. 1791 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de drie landen vulden de vragenlijst volledig in. 415 jongeren namen deel in België, 580 in Frankrijk en 796 in Slovenië. De vragenlijst ging over sociale media, smartphones, tv-series en muziek, alsook enkele vragen over de jongeren zelf en hun visie op de samenleving. Enkele voorlopige resultaten vindt u in dit beknopte verslag.

13 januari 2022

MIMIc-leden, Anaëlle Gonzalez, Jasmina Rosič, en Luca Carbone, presenteren binnenkort de eerste studies van hun doctoraten op twee conferenties, Etmaal van de Communicatiewetenschap (februari 2022) en de 72e International Communication Association (ICA) (mei 2022). Hieronder kunt u de titels en abstracts lezen van de studies die zij zullen presenteren.

Anaëlle Gonzalez

 • Titel: Een analyse van de politieke inhoud van beroemdheden, influencers en atleten op Instagram.
 • Auteurs: Anaëlle Gonzalez, Desirée Schmuck, Laura Vandenbosch
 • Abstract: Instagram en de vele aanwezige bekende personen op dit platform zijn nu de belangrijkste nieuwsbronnen voor een meerderheid van de gebruikers (Newman et al., 2021). Tot nu toe heeft geen enkele studie systematisch onderzocht welke politieke inhoud influencers en beroemdheden op hun Instagram-accounts delen en hoe deze opinieleiders deze politieke kwesties in beeld brengen of framen. Deze inhoudsanalytische studie onderzocht de 1.256 Instagram posts en 2.936 tijdelijke verhalen van 59 opinieleiders (20 sportberoemdheden, 20 artistieke beroemdheden en 19 influencers) die in Westerse landen als het meest populair werden geïdentificeerd, en documenteerde voor het eerst de prevalentie van verschillende politieke onderwerpen en hun frames. Multilevel analyses wezen uit dat het type beroemdheid en de kenmerken van het platform de verspreiding van politieke onderwerpen en het gebruik van bepaalde generieke frames significant voorspelden. Beroemdheidstype en geslacht voorspelden gedeeltelijk welke politieke onderwerpen werden gedeeld.

Jasmina Rosič

 • Titel: De ontwikkeling en validatie van de ‘gepercipieerde digitale balans gedurende de adolescentie’ schaal
 • Auteurs: Jasmina Rosič, Luca Carbone, Mariek Vanden Abeele, Bojana Lobe and Laura Vandenbosch
 • Abstract: Veel adolescenten zijn permanent online en permanent verbonden met hun smartphones (Vorderer et al., 2017). Deze adolescenten staan voor de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen de voor- en nadelen van hun alomtegenwoordige online verbondenheid (Vanden Abeele, 2020). Bestaande smartphoneschalen meten typisch direct observeerbare gebruiken zoals schermtijd. Zodoende ontbreken metingen zich richten op de subjectieve, geleefde ervaringen van het voortdurend verbonden zijn (bv. waargenomen smartphone-effecten op het welzijn). Deze leemte wordt verholpen door het ontwikkelen van de ‘gepercipieerde digitale balans gedurende de adolescentie’ schaal. Er werd een semantisch gedifferentieerde meting ontwikkeld met 19 items over a) sociale interactie en relaties, b) productiviteitstaken, c) entertainment, en d) emoties. Antwoordopties varieerden van “1= zeer waar voor mij (A)” tot “5 = zeer waar voor mij (B)". De meting werd herzien door twee onafhankelijke experts op het gebied van smartphone-onderzoek en door vijf adolescenten. De eerste online vragenlijst vond plaats in de zomer van 2021 om een verkennende factoranalyse (EFA) uit te voeren (n=161, Mleeftijd=17,87, SD=1,23, 57% meisjes). De tweede online vragenlijst (n=1.107, Mleeftijd=15,27, SD=1,78; 51% jongens) werd georganiseerd in het najaar van 2021 om een confirmatieve factoranalyse (CFA) uit te voeren. De EFA resulteerde in een drie-factor oplossing. De eerste factor bestond uit items over hedonische gevoelens en andere emoties (bv. angst) gerelateerd aan smartphonegebruik. De tweede factor gaf aan hoe smartphonegebruik sociale interacties en relaties zou kunnen vergemakkelijken/ontmoedigen. De derde factor had betrekking op smartphonegebruik in relatie tot productiviteit (school). Twee items werden verwijderd omdat ze een lage factorlading hadden of op een theoretisch onjuiste factor laadden. De constructvaliditeit van de nieuwe subschalen werd bevestigd aangezien zij correleerden met de schaal van ‘vrijetijdsgebruik van de smartphone’, van eigenwaarde, van ‘sociale media zelfcontrole mislukkingsmaat’ en van ‘technoference’. De CFA wees op een goede model fit en configurele invariantie over het geslacht. Deze ontwikkelde schaal is veelbelovend om de effecten van de alomtegenwoordige connectiviteit op het leven van adolescenten verder te helpen ontrafelen.

Luca Carbone

 • Titel: Het geluid van meritocratie: Een inhoudsanalyse van meritocratische boodschappen in populaire muziekteksten met behulp van een semantische en syntactische framing-benadering.
 • Auteurs: Luca Carbone, Laura Vandenbosch, Hyunjin Song
 • Abstract: Meritocratie is een dominant thema in de populaire cultuur (Mijs & Savage, 2020). Toch heeft de aanwezigheid ervan in muziek nauwelijks aandacht gekregen. Deze studie analyseert de aanwezigheid en prevalentie van meritocratische frames in populaire songteksten door handmatige en netwerk inhoudsanalyses te combineren. We analyseerden de 200 populairste liedjes op Spotify in zes individualistische landen van 2016-2019 (N = 4117). Onze analyses vonden een sterke (24% van de liedjes met minstens één referentie), gevarieerde (vijf frames) aanwezigheid van meritocratie. Deze representaties kwamen veel voor in rap (81,7%) maar ook in pop en rock. Netwerkanalyses bevestigde deze resultaten door patronen in het gelijktijdig voorkomen van woorden te analyseren. Door handmatige en netwerkanalyses te combineren, geven wij suggesties voor toekomstig onderzoek naar media en de effecten daarvan op het publiek.

04 januari 2022

De eerste gegevensverzameling voor de tijdstudie werd voltooid in september-november 2021. 2412 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de drie deelnemende landen vulden de vragenlijst volledig in. 590 jongeren uit België, 740 jongeren uit Frankrijk en 1082 jongeren uit Slovenië namen deel. De survey ging over sociale media, smartphonegebruik, tv-series en muziek en bevatte ook enkele vragen over de jongeren zelf en de maatschappij. Enkele voorlopige resultaten vindt u in dit beknopte verslag.

15 april 2021

 1. Veranderingen in de data over tijdsstudie.

OUDE DATA:

 • Mei 2021
 • September 2021
 • Januari 2022

NIEUWE DATA:

 • September-oktober 2021
 • Januari-februari 2022
 • April-mei 2022

 1. Veranderingen in de vereisten voor ouderlijke toestemming.

OUDE VEREISTEN:
Actieve ouderlijke toestemming voor iedereen.

NIEUWE VEREISTEN: Ethische richtlijnen aangepast in overeenstemming met standaardpraktijken, zodat adolescenten van 16 jaar of ouder passieve ouderlijke toestemming wordt gevraagd.


 1. Verhoging van de beloning voor de eerste enquête-administratie.

OUDE BELONING: 5€ (1ste vragenlijst), 7€ (2e vragenlijst), 10€ (3e vragenlijst)

NIEUWE BELONING: 10€ (1ste vragenlijst), 12€ (2e vragenlijst), 15€ (3e vragenlijst)