Šole

Raziskovalni projekt MIMIc je bil omogočen zaradi prizadevanj šol, ki sodelujejo v raziskovalnem projektu. Spodaj je seznam sodelujočih šol v Franciji, Belgiji in Sloveniji.

[insert here school list]