Voor ouders

Geachte heer/mevrouw, wij zijn project MIMIc. Ons doel is om de kennis over wat het betekent om op te groeien in een digitale wereld te verbreden. “Bootsen jongeren de levensstijl die ze op hun social-media feed en in entertainmentfictie tegenkomen na?” is een kernvraag in dit project die verwijst naar onderzoeken welke normen en overtuigingen jongeren overnemen door interactie met media.

We stellen deze vraag in de hoop jongeren, zoals uw kind, te helpen om beter om te gaan met de complexiteit van een digitale samenleving en zo het meeste uit hun gebruik van sociale media te halen. We streven ernaar dit doel te bereiken door drie verschillende onderzoeken uit te voeren onder adolescenten in heel Europa. Hieronder vind je wat meer informatie over wat deze drie onderzoeken inhouden. Als u vragen heeft over de ethische maatregelen die door project MIMIc worden genomen om het welzijn van elke deelnemer te verzekeren, verwijzen we u graag naar de rubriek ‘Adolescent’ op deze website of naar het digitale informatieblad dat toegankelijk is op het online platform van de school van uw kind.

  1. Ten eerste zal het MIMic-onderzoeksteam kijken naar media die populair zijn bij adolescenten, om de levensstijlen die op deze platforms worden gepromoot te begrijpen. Dit onderzoek bestudeert muziekteksten (bijvoorbeeld de songteksten van Katy Perry of Drake), tv-shows (bijvoorbeeld de populaire serie 13 Reasons Why), Instagram-profielen van bekende influencers (bijvoorbeeld de familie Kardashian) en de Instagram- en Snapchat-profielen van adolescenten. Door te kijken naar de onderwerpen waar personages in populaire tv-series over praten, de afbeeldingen die influencers online plaatsen en de posts die adolescenten delen op hun sociale netwerk, leren we meer over de onderwerpen waarmee adolescenten worden geconfronteerd bij het gebruik van media.

  2. Vervolgens zal het MIMic-onderzoeksteam gedurende één jaar een groep jongeren van 12 tot 17 jaar volgen om te zien hoe het is om op te groeien in een met media gevulde wereld. Drie landen (nl. Frankrijk, Slovenië en België) nemen deel aan deze ‘panelstudie’. Preciezer gezegd: adolescenten worden op drie verschillende tijdstippen in 2020-2021 gevraagd om thuis en online een enquête in te vullen. Adolescenten worden via hun school uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. In de enquête vragen we naar de mediadiëten van adolescenten en hoe adolescenten over zichzelf, hun leeftijdsgenoten, hun lichaam, schoolresultaten en seksualiteit denken. Met de antwoorden die adolescenten op onze vragen geven, leren we hoe media-interacties een rol spelen bij het opgroeien.

  3. Ten slotte zal het MIMIc-onderzoeksteam tegen het einde van 2022 een groep adolescenten gedurende een periode van 14 dagen dagelijks surveilleren. De deelnemers aan dit dagboekonderzoek zullen gekozen worden uit de deelnemers van het longitudinale onderzoek. Om precies te zijn wordt aan de adolescenten gevraagd om thuis een dagboek in de vorm van een korte enquête online in te vullen. In deze dagboekenquête vragen we hoe adolescenten hun dag hebben doorgebracht en richten we ons in het bijzonder op hun dagelijkse media-interacties. Met deze studie leren we begrijpen waarom jongeren op sommige dagen baat hebben bij tijd doorbrengen met media, terwijl hun media-interacties op andere dagen nogal vermoeiend lijken.

Download hier de brochure