Contact

Organisatie van het onderzoek

Als je vragen hebt over de organisatie van het onderzoek, kun je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker in elk land:

Ethische procedures

Als u vragen heeft over de ethische procedures van het onderzoek, willen we u erop wijzen dat deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie voor Sociale en Humane Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (SMEC), CER Tours -Poitiers - Courriel van de Universiteit van Tours en de ethische raad van de Universiteit Ljubljana. Vragen over de goedgekeurde ethische richtlijnen kunnen worden gemaild naar:

Bovendien werd een bijkomende ethische raad opgericht om de ethische richtlijnen die in de huidige studie worden toegepast op te volgen en bestaat uit prof. Eva Lievens (E.Lievens@UGent.be), prof. Moniek Buijzen ( m.buijzen@ru.nl), Prof. Drew Cingel (dcingel@ucdavis.edu) en Dr. Sandra Verbeken (Sandra.Verbeken@UGent.be) zullen de aanpak verder vertrouwelijk opvolgen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

  • de Functionaris Gegevensbescherming van KU Leuven via dpo@kuleuven.be (voor België)
  • de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit van Tours via daj@univ-tours.fr (voor Frankrijk)
  • de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit van Ljubljana via dpo@uni-lj.si (voor Slovenië)